Paul Lederhausen

Till minne av Palle Lederhausen

Med stor sorg och tungt hjärta mottog vi igår beskedet att Paul Lederhausen avlidit. Palle kommer att vara djupt saknad. Han lämnar efter sig en livstid av prestationer och han är ett fantastiskt exempel på obeveklig optimism, gränslös passion och med ett åtagande att göra en positiv inverkan på sin omvärld.

Palle, som han kallades av de flesta, tog McDonald’s till Sverige 1973, men hans arv sträcker sig även bortom McDonald’s. Efter den tragiska förlusten av sin dotter Erica 1976 vände Palle och hans fru Iréne sin sorg till att hjälpa andra familjer genom att grunda Ronald McDonald Barnfond i Sverige 1990. Deras vision om familjecentrerad vård, byggd på tron att ett sjukt barn betyder en sjuk familj, kommer från deras egna personliga erfarenheter och fortsätter vara stöd till familjer över hela landet. Idag finns fem Ronald McDonald Hus i Sverige och här bor drygt 4300 familjer varje år. Vi är tacksamma för hans ledarskap och den djupgående påverkan han haft på vår verksamhet. Fick han chansen att hjälpa oss på något sätt så engagerade han sig med hela sitt hjärta.

Mats, Pauls son, är sedan många år engagerad i moderorganisationen RMHC med säte i Chicago och fortsätter familjen Lederhausens fina och viktiga insats.

Vi hedrar Palles minne genom att fortsätta det viktiga arbete som han la grunden för. Hans arv kommer att leva vidare i varje barn som vi kan hjälpa och varje familj som vi kan stödja.

Palle avled efter en tids sjukdom den 30 april i Stockholm och våra tankar går till Palles familj.