Kontakt

 Lotta Sterning, Verksamhetsansvarig
Ronald McDonald Hus Uppsala
Blåsenshusgatan 6,

752 37 Uppsala

Tel: 018 – 50 23 05 mellan kl 07-22

endast vid akuta ärenden nattetid samma nummer.

Mail: uppsala@rmdbarnfond.se
Mail: lotta.sterning@rmdbarnfond.se

Blåsenhusgatan 6, 752 37 Uppsala
Tel: 018 – 50 23 05
Mail: uppsala@rmdbarnfond.se

Ronald McDonald Hus i Uppsala ägs och drivs av en icke vinstdrivande stiftelse och har en styrelse bestående av representanter  från sjukhuset, Skandionkliniken, Barncancerfonden samt McDonald’s

Styrelsemedlemmar är: Peter Andrén, Roland Edin, Kärstin Ödman Ryberg, Annika Östlund, Anette Hoffman, Björn Ragnarsson, Ola Parszyk, Franklin Brito, Hillevi Rylander, Anna-Lena Holmström och Klas Ekström. Ordförande: Björn Ragnarsson.