Nationellt engagemang

För att bygga och driva ett Ronald McDonald Hus så behövs det många fler än McDonald’s som vill vara med och bidra till verksamheten. För oss som arbetar nära familjerna på Huset är det oerhört värmande varje gång någon bidrar på något sätt – ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, är verkligen en devis som stämmer bra in här. Ett bidrag i rena pengar, skänkta eller kraftigt rabatterade produkter eller tjänster, volontärer som bidrar med sin tid – en gåva kan se så olika ut, men är alltid lika uppskattad!

TACK alla ni som är med och bidrar igår, idag och imorgon!

McDonald’s i Sverige stöttade bygget med över 9 000 000 kr

”Drömmar kan bli verklighet! Familjen Lederhausens dröm var att underlätta livet för svårt sjuka barn och deras familjer. Den ideella stiftelsen Ronald McDonald Barnfond har totalt delat ut närmare 100 miljoner kronor sedan bildandet 1990 och pengarna har främst gått till byggandet av Ronald McDonald Hus. Idag finns det fem Hus i Sverige som hittills har haft cirka 20 000 familjebesök. Det innebär att cirka
80 000 familjemedlemmar har fått uppleva ett hemlikt och tryggt boende när barnet behandlas på sjukhus.”
-Raymond Mankowittz, kommunikationsdirektör, McDonald’s Sverige

Barncancerfonden stöttade bygget med 15 000 000 kr och bidrar med ytterligare 500.000 kr till 8 nya rum våren 2019

”Barncancerfonden vill hjälpa barn med cancer till ett så bra liv som möjligt. Genom vårt stöd till forskning överlever idag tre av fyra barn sin cancer. Nu hjälper vi till att samla in pengar till ett Ronald McDonald Hus. Sjuka barn mår bättre av att ha hela sin familj omkring sig under en tuff tid i livet. Detta ovanliga samarbete mellan två ideella organisationer gör det möjligt att snabbare få ett nytt Ronald McDonald Hus på plats i Uppsala. Genom Akademiska sjukhuset och Skandionkliniken behandlas där många barn med cancerdiagnos.”
– Olle Björk, generalsekreterare i Barncancerfonden

Arvsfonden skänkte 2,5 Mkr till bygget av Huset och ytterligare 4 Mkr till utbyggnaden av 8 nya rum våren 2019.

”Vi satsar på angelägna projekt för barn och har beslutat stödja bygget av Ronald McDonald Hus i Uppsala med totalt 2,5 Mkr. Att få finansiering av oss är en kvalitetsstämpel. Arvsfonden vill genom satsningen ”Fördel Barn!” ge ideella föreningar möjligheten att söka pengar för nyskapande utvecklingsprojekt, som ska göra livet bättre för barn i utsatta situationer. Det är RMH-initiativet i Uppsala ett föredömligt exempel på. Det är en stor fördel att Barnfonden samverkar med en annan stark ideell organisation som Barncancerfonden i insamlingen.”
– Andreas Pierrou,  Allmänna Arvsfonden

Över 1 000 000 kr från Peab

”Peab har förmånen att få vara med vid byggandet av sjukhus, barnkliniker och Ronald McDonald Hus runt om i Norden. Vi känner att detta är det mest meningsfulla sättet att ta samhällsansvar och bidra till samhällsnyttan. Att ställa upp för familjer som drabbas av sjukdom och olycka är en självklarhet och vi har denna form av insatser högt prioriterat hos oss på Peab. Vår målsättning är att vara med vid fler Ronald McDonald Hus i Sverige. Jag känner lite extra för Huset här i Linköping på grund av att Stefan Paulsson-rummet finns här, till minne av min son Stefan, som avled i cancer 2008. ” – Mats Paulsson VD för Peab

Familjen Lederhausen

”Familjer med svårt sjuka barn ska inte behöva uppleva det som jag och min dåvarande hustru Iréne fick göra med vår dotter Erica. När livet är som svårast behöver man vara omgiven av sina nära och kära och få möta andra familjer som är i samma situation och som verkligen förstår. Vår gemensamma dröm var att familjer, med barn som drabbats av sjukdom, skulle få uppleva närhet och trygghet i en hemlik miljö. Genom det nya Huset i Linköping blev drömmen sann för fjärde gången! Nu vill jag personligen bidra med 500 000 kronor från familjen Lederhausen till det femte Huset.” – Paul Lederhausen, grundare av McDonald’s i Sverige

NATIONELLA PARTNERS

Volontärer

 TACK också till alla våra fantastiska volontärer som ställer upp med sin tid – ni sätter guldkant på tillvaron med nybakade bullar, städhjälp, trädgårdshjälp, sömnadsarbete, hjälp i tvättstugor mm!